Ιστορία

EUROBANK PROPERTY SERVICES. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε στο Real Estate

Ο Όμιλος Eurobank ξεκίνησε την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο χώρο του real estate τον Ιανουάριο του 2000 μέσω της θυγατρικής εταιρείας EUROBANK PROPERTIES Α.Ε. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της εταιρείας, πέραν της επένδυσης σε ακίνητα, περιελάμβαναν εκτιμήσεις ακινήτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες market research, technical & facility management, asset management και βέβαια υπηρεσίες brokerage (διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων). Τον Αύγουστο του 2000, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εισήλθαν η Deutsche Bank Real Estate και η Lamda Development.

Στο τέλος του 2004, η EFG EUROBANK PROPERTIES ΑΕ μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οπότε και έγινε απόσχιση του Τομέα των Υπηρεσιών (services) και η δημιουργία ενός νέου φορέα, της EUROBANK PROPERTY SERVICES ΑΕ, 100% θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας.

Επαγγελματισμός και ποιότητα στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε
Από τότε και μέχρι σήμερα η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του real estate προσφέρεται μέσα από τη νέα Εταιρεία, η οποία είναι οργανωμένη και λειτουργεί σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, με τον ίδιο πάντα επαγγελματισμό και ποιότητα υπηρεσιών, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση και στην πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών μας.