Προφίλ

EUROBANK PROPERTY SERVICES. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε στο Real Estate

Η Eurobank Property Services είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας. Η Εταιρεία μας είναι ο πάροχος υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας του ομίλου Eurobank, ενός δυναμικού ομίλου που δραστηριοποιείται σε επτά χώρες. Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες του τραπεζικού συστήματος.


Σας εξυπηρετούν έμπειρα, εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας που σας εξυπηρετούν, αξιοποιούν τη σημαντική εμπειρία τους, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες real estate τόσο στον Όμιλο Eurobank όσο και σε τρίτους πελάτες.

Εκπονούμε πάνω από 50,000 εκτιμήσεις το χρόνο

Η Εταιρεία μας καταλαμβάνει μια διακριτή θέση ανάμεσα στους πιο μεγάλους οργανισμούς που εκπονούν εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας, καθώς διεξάγει περισσότερες από 50.000 εκτιμήσεις ετησίως.

Σας προσφέρουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες

Η Εταιρία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001, ENISO14001, παράλληλα είναι πιστοποιημένη και ελέγχεται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της από το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μ. Βρετανίας (Royal Institution of Chartered Surveyors-RICS) και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.

Καλύπτουμε τις ανάγκες σας με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών

Η Εταιρεία μας, μεταξύ των ηγετών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, σας προσφέρει φάσμα υπηρεσιών 3600, καλύπτοντας τις ανάγκες σας στους παρακάτω τομείς: 

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων
  • Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς
  • Διαχείριση Επενδύσεων
  • Εκτιμήσεις
  • Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες 
  • Property & Facilities Management
  • Corporate Real Estate
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου